Saugus mokymas COVID-19 pandemijos metu

Mes stengiamės užtikrinti choro narių, mokytojų ir tėvelių saugumą, todėl COVID-19 pandemijos metu atsakingai laikomės saugaus darbo taisyklių, o esant poreikiui, mokymą organizuojame nuotoliniu būdu.

Organizuodami mokymą, vadovaujamės ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-14 sprendimu Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“.

Asociacijos "Bernardinų bažnyčios giedojimo mokykla" saugaus darbo taisyklės:

  1. Dirbame nedidelėmis grupėmis.
  2. Stebime, kad būtų išlaikomas rekomenduojamas saugus atstumas.
  3. Prieš kiekvieną pamoką choristams primename saugaus elgesio taisykles (atstumo laikymasis, čiaudėjimo etiketas).
  4. Pertraukų metu vėdiname patalpas.
  5. Prieš repeticiją rankas nuvalome rankų dezinfekantu.
  6. Tėvelius į patalpas prašome ateiti tik esant būtinybei, dėvint burną ir nosį dengiančias kaukes.

Nuotolinis darbas karantino metu

Šalyje įvedus karantiną ar kitus griežtus ribojimus, dėl kurių tampa neįmanomas mokymas gyvai, Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos mokymai (choro ir solfedžio užsiėmimai) vykdomi nuotoliniu būdu.

Naudojamos programos: WhatsApp, Messenger, Classroom, Sibelius ir telefoniniai pokalbiai.

Minėtų programų pagalba mokytojai mokiniams siunčia užduotis ir nurodo terminus, iki kada jas atlikti ir atsiųsti mokytojui. Esant poreikiui, išaiškina užduotis telefonu arba susirašinėjant. Mokytojas įvertina atliktas užduotis.

Jei užduotis vokalinė, mokiniai atsiunčia įrašus. Juos mokytojas išklauso ir mokiniui pateikia pastabas bei įvertinimą (telefonu arba aukščiau minėtomis mobiliosiomis programomis).

Pagrindiniai nuotolinio mokymo tikslai yra šie:

  • tęsti mokymo procesą;
  • mokyti chorų dalyvius dirbti savarankiškai. Naudojant šiuolaikines technologijas, mokytis kūrinių partijas. Įrašų pagalba, išmokti geriau valdyti balsą, analizuoti savo klaidas ir jas taisyti. Maksimaliai sutelkti dėmesį ir jį išlaikyti viso kūrinio metu;
  • mokyti prisiimti atsakomybę už individualų darbą. 

Tai nauja patirtis ir nauji uždaviniai, kurie naudingi visiems. Nuotolinis mokymas padeda kiekvienam atskleisti naujas galimybes bei asmenines savybes, o mokytojams - dar geriau pažinti kiekvieną mokinį.

Apie pasikeitusias mokymo sąlygas mokinius ir tėvus informuoja chorų vadovai sutartyje nurodytais kontaktais (el. paštu ir/arba telefonu).