Mažylių choras "Brangenybės" (4-6 m.)

Į "Brangenybių" chorą vaikai gali ateiti nuo ketverių metų. Linksmos pamokėlės vyksta pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 18 iki 18.45 val. Pamokėlėse žaisdami mokomės jausti ritmą, teisingai kvėpuoti, susikaupti, dainuoti, vaidinti ir piešti. Čia mes tampame laisvi, drąsūs, draugiški ir kūrybingi.

Mėnesio mokestis 25 Eur.

Kad užtikrintume saugų vaikučių mokymą 2020-2021 mokslo metais, prašome registruoti savo "brangenybę" užpildant šią formą>>

Visada laukiame naujų "brangenybių".

Choro vadovė - Vida Kikėlienė, tel. 8 687 25729.