Chorų vadovai

(informacija pildoma)

Rita Kraucevičiūtė - vaikų choro "Šv. Pranciškaus paukšteliai" ir choro "Langas" vadovė

Eglė Ignatavičienė - vaikų chorų "Serafimai" ir "Angelai" vadovė

Gabrielius Gaidamavičius

Vidutė Kikelienė - mažylių choro "Brangenybės" vadovė